پیاز زرد
تعداد مدت زمان آماده سازی درصد تخفیف
از 15 تا 250 24 ساعت 0 درصد
از 251 تا 500 36 ساعت 5 درصد
از 501 به بالا 48 ساعت 7 درصد

۲,۸۰۰ تومان

ناموجود

حداقل سفارش : ۱۰ کیلوگرم

هپی فروت